Regulamin Sklepu


Regulamin Sklepu LetCraft.pl

§ 1 Definicje:

 1. Usługa – oznacza usługę świadczenia dostępu do rozszerzonej rozgrywki na Serwerze.
 2. Serwer – oznacza serwery internetowe na których świadczone są usługi dostępu do sieciowej wersji gry MINECRAFT w ramach domeny LetCraft.pl.
 3. Klient - podmiot korzystający z Usługi na podstawie Regulaminu
 4. Konto Klienta – oznacz konto założone i zarejestrowane na Serwerze, zakładając je Klient akceptuje zasady Regulaminu Serwera
 5. Nick – jest to nazwa identyfikująca Konto Klienta wybrana przez Klienta podczas procesu rejestracji.
 6. Usługa VIP,VIP+,SVIP – polega na przyznaniu klientowi rozszerzonej zawartości rozgrywki w ramach abonamentu czasowego lub stałego, począwszy od zaksięgowania kwoty na koncie bankowym, bądź od dnia wysłania SMSa z płatnością.
 7. Usługa Monety- wirtualne punkty, służące do wymiany ich na Usługi bądź wirtualne przedmioty znajdujące się na serwerze LetCraft.pl
 8. Usługa UNBAN – usługa umożliwiająca odblokowanie konta klienta
 9. Regulamin – niniejszy regulamin
 10. Regulamin Serwera – regulamin wewnętrzny serwera
 11. Sklep – oznacza stronę internetową zawierającą ofertę Usług

§ 2 Usługi:

 1. Usługi są oferowane wyłącznie osobom pełnoletnim.
 2. Informacje zawarte w Sklepie stanowią ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Usługi.
 3. W przypadku zakupu kolejnej Usługi VIP,VIP+,SVIP upływ czasu poprzednio aktywowanej usługi nie zostaje zatrzymany na czas aktywności nowej usługi.
 4. W przypadku zablokowania Konta Klienta na skutek łamania Regulaminu Serwera, Klient traci dostęp do Usług Monety,VIP,VIP+,SVIP.
 5. Realizacja usługi odbywa się natychmiastowo po zrealizowaniu kodu w Sklepie (Płatność za pomocą wiadomości SMS Premium, bądź za pomocą przelewu bankowego).
 6. W przypadku płatności za pomocą PayPal lub PSC usługa zostanie aktywowana po ręcznym zaksięgowaniu wpłaty i uruchomiona do maksymalnie 48 godzin od daty wysłania płatności przez Klienta.

§ 3 Płatności:

 1. Usługi w Sklepie można nabyć następującymi metodami:
  I. Płatności SMS Premium
  II. Przelew bankowy
  III. PSC ( PaySafeCard )
  IV. PayPal
 2. Płatności SMS i przelew obsługuje firma RPDP, ul. Żwirki i Wigury 3 lok. 10, 02-143 Warszawa klient przed zakupem powinien zapoznać się z regulaminem https://microsms.pl/files/regulations/
 3. Wszelkie ceny podane na w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT

§ 4 Reklamacje:

 1. Reklamacja płatności SMS PREMIUM i Przelew jest możliwa tylko w przypadku nie otrzymania kodu zwrotnego z wiadomości sms, bądź e-mail w przypadku dokonania przelewu. Reklamację rozpatruje operator płatności, firma RPDP, ul. Żwirki i Wigury 3 lok. 10, 02-143 Warszawa. Reklamację należy złożyć na stronie internetowej operatora pod adresem: https://microsms.pl/customer/complaint/
 2. Reklamacje płatności PayPal i PSC należy zgłaszać na adres e-mailowy: [email protected] . W treści e-maila powinien znaleźć się Nick, datę i kwota płatności, a także opis problemu.
 3. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji za płatności PayPal i PSC to 7 dni roboczych.

§ 5 Postanowienia końcowe:

 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konsekwencji i odpowiedzialności za błędy wynikające z winy Klienta.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2017
 3. Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie.